Menedżer od 25 lat zajmujący się zarządzaniem przedsiębiorstwami różnych branż i skali, specjalizujący się w implementacji systemów zarządzania procesami, budowie architektury biznesowej opartych na wiodących modelach referencyjnych, zastosowaniach technologii informatycznych do optymalizacji procesów biznesowych oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Wieloletnie doświadczenie na stanowisku CIO oraz dyrektora departamentu informatyki w przedsiębiorstwach handlowo–dystrybucyjnych oraz teleinformatycznych dużej skali. Wieloletnie doświadczanie w zarządzaniu procesem realizacji projektów oraz dostarczania usług wsparcia IT dla Klientów dużej skali u wiodących integratorów IT w Polsce. Realizował projekty doradcze z obszaru zarządzania strategicznego i operacyjnego dla firm z branż teleinformatycznej, produkcji oprogramowania, przemysłowej, spożywczej oraz FMCG. Współtwórca i koordynator ponad 45 programów i projektów obejmujących opracowanie i wdrożenie rozwiązań IT wspierających m. in. zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw, procesy operacyjne i pomocnicze, handel i dystrybucję, billing, ochronę przychodów, zarządzanie projektami, HR i GM, finanse-księgowość. Od 2012 roku związany z Eversoft, pełniąc rolę doradcy zarządu w zakresie rozwoju kompetencji konsultingowych Spółki. Absolwent Wydziału Technologii Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych. Doktor nauk technicznych.